BAŞKAN AKAY, “SIFIR GIDA ATIĞI .LİDERLER AĞI. ” TOPLANTISINDA

BAŞKAN AKAY, “SIFIR GIDA ATIĞI  .LİDERLER AĞI. ” TOPLANTISINDA

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), İngiliz Kraliyet Akademisi ve Netlog katkılarıyla düzenlenen “Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı” toplantısı Ankara’da yapıldı.

Programın açılışında konuşan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Programın düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek bu çalışmanın dünyadaki 1 milyar açın doyurulmasına yetmeyecek olmasına rağmen ciddi bir adım olduğunu ifade etti.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Yaşanur Kayıkcı, çalışmanın amacının paydaşları bir araya getirerek, sıfır gıda atığı konusunda fikirlerini paylaşmalarını sağlayacak bir platform oluşturmak olduğunu, oluşan gıda atıklarının dünyanın kaybına neden olması yanında çevreye de zarar verdiğini ve  her gün üretilen gıdaların üçte birinin atıldığını, bu kayıpların %63’ünün tarladan sofraya olan süreçte, %37’sinin ise tüketici ayağında ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye Gıda ve içecek sanayi dernekleri tarafından düzenlenen  “Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı ” toplantısında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’de atık önleyici faaliyet kapsamında,  Şirketimiz faaliyet sahasında yetiştirilen şeker pancarının sökümü sonrası fabrika merkezlerine sevki için fiyatı yaklaşık 3 Milyon TL/adet olan maus (pancar temizleme ve yükleme aleti) kullanmaktadır. Pancarın yan köklerine tutunmuş verimli tarla toprağının fabrika merkezine taşınması hem toprak erozyonuna hem de çiftçi ve fabrika için taşıma masraflarının artmasına sebep olmaktadır. Mauslar verimli toprağı tarlada bırakarak hem toprak erozyonunu önlemekte hem de çiftçi ve şirketin nakliyedeki parasal yükünü hafifletmekte olduğunu belirtti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Ülkemizde gerek şeker pancarı tarımında ve gerekse pancarın işlenerek üretilmesi aşamasında maliyetlerin yüksekliği (enerji, tohum, gübre, mazot) karşısında şeker fiyatlarının düşük olması, şeker pancarı çiftçisinin Devlet tarafından sübvanse edilmemesi, NBŞ tehdidi ve sancılı bir özelleştirme sürecinden dolayı pancar ekicilerinin azalmakta ve ekim alanlarının  daralmakta olduğunu belirtti.

Konuşmasında, Şeker pancarı katma değeri yüksek, yan ürünleri değerli bir endüstri bitkisi olduğunu ve  Ülkemizde kesinlikle “stratejik bitki” sınıfına alınarak  Devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten  Başkan Akay;  Ülke genelinde 2017/2018 kampanya döneminde 3,4 milyon dekar olan pancar ekim alanının  2018/2019 kampanya döneminde yaklaşık % 15 azalarak 2,9 milyon dekara düştüğüne dikkat çekerek Son dönemde dövizdeki artışların enerji, mazot, gübre ve tohum fiyatlarında artışa sebep olduğundan önümüzdeki yıl bu daralmanın devam edeceğinin öngörülmektedir dedi.

Başkan Akay ayrıca; Yaptığı tüm işlerde öncü olmayı tercih eden Kayseri Şeker, genişleme yolundaki stratejisini “gıda katkı maddeleri” sektöründen yana kullandığına dikkat çekti ve Gıda katkı maddelerinin birçoğu ülkemizde üretilmeyip, ithal edilmektedir. İthal ikamesi yaratmak ve ihracat yapan bir şirket olmak amacı ile bu sektöre girilmeye karar verilmiş, faaliyet döneminde yürütülen iki projeden iki ticari ürün elde edilmiştir. TEYDEB 1501 desteği ile yürütülen Diyet lifi ve pektin ürünleri için yürütülen projelerle ilgili yatırım çalışmalarının başlatıldığının müjdesini verdi.

Programa  Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası ziraat koordinatörü Oğuzhan Ulu, İşletme koordinatörü

Burak Karaaslan, çevre yönetim Şefi Şafak Çınar, Boğazlıyan Şeker Fabrikası çevre yönetim Şefi Hamza Yılmaz da iştirak ederek programa katılan akademisyenler, kamu ve özel sektörün temsilcileri ile sıfır atık konusunda çeşitli görüşmelerde  bulundular.