KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ, ŞEKER PANCARI TARIMINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ, ŞEKER PANCARI TARIMINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Şeker Sektörünün  ve Kayseri’nin ilk Ar-Ge Merkezi olarak 2014 yılında kurulan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, araştırmaları ve projeleri ile Ülkemizde Şeker Pancarı Tarımının gelişimi ve Şeker pancarının üretim aşamalarında çiftçilere yardımcı olacak projeler üretmeyi hedefliyor.

Kayseri Şeker  bünyesinde  1 adedi 1000m2 pilot ölçekli olmak üzere toplam 10 adet araştırma laboratuvarı ile  hizmet vermekte olan  Ar-Ge Merkezi tarafından 7 adedi TÜBİTAK destekli  toplam 16 proje yürütüldüğü belirtildi.

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Üniversite Sanayi İşbirliği Modelinin en iyi uygulama örneklerinden biri olarak seçilen Kayseri şeker Ar-Ge Merkezinde; Orta Doğu Teknik, Bilkent, Sütçü İmam, Kafkas, Erciyes, Cumhuriyet, Ankara, Selçuk, Anadolu, Ege, Osman Gazi,          Harran, Çukurova olmak üzere 13 Üniversiteden mezun, doktora ve Yüksek Lisansını yapmakta olan, İktisat, İşletme, Kimya, Jeofizik,  Ziraat, Endüstri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Çevre,  Biyosistem, Gıda, Makine Mühendisliği ve Temel bilimlerden Kimya ve Biyoloji bölümlerinden mezun 40  tanesi araştırmacı olmak üzere  51 personel ile   proje çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Şeker sektöründe  örnek teşkil eden Kayseri Şeker  AR-GE Merkezinde  yapılan çalışmalar ve projelerdeki başarıları  itibarı ile de Türkiye’de  örnek olacağına inanıyorum dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;  Kayseri Şeker AR-GE Merkezimiz 1 Kasım 2014 tarihinde kuruldu. 3 seneden fazla süre içerisinde AR-GE Merkezimiz elbette öncelikle mekânı yenilenerek Türkiye’de örnek teşkil edecek bir mekân haline getirildi.  AR-GE Merkezimizde kendi alanlarında doktora ve yüksek lisans derecelerine sahip nitelikli personeller istihdam ediyoruz. Onun için de tabi ki biz iddialıyız. AR-GE Merkezini kurmamızdaki temel hedef Türkiye’de özellikle şeker pancarı tarımında tespit etmiş olduğumuz eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak yanında personelimiz başka hususlarda da projeler ortaya koyuyorlar ve bu çalışmaları sürdürüyorlar.

Türkiye şeker pancarı tarımı konusunda Avrupa’nın biraz gölgesinde kalmış durumda. Çünkü biz kendimize özgü kendi toprak ve iklim yapımıza uygun bir tohum yetiştirebilmiş değiliz. Türkiye’de bunun çalışmaları uzun yıllar devam ettirilmiş olsa da şu anda henüz kullanılabilen özellikte, kendimize ait Milli bir tohumumuz  yoktur. Onun için de biz AR-GE Merkezinde özellikle bunu geliştirme konusunda bir niyetimiz, gayretimiz ve  çabamız var. Ancak bu kısa sürede başarılacak bir husus değil, bu çalışmalar uzun yıllar gerektiriyor sabır gerektiriyor ve ciddiyetle disiplinle devam gerektiriyor biz bu anlayış içerisinde özellikle ülkemizin toprak yapısına ve iklim yapısına uygun tohum geliştirmek temel hedef olmak üzere, pancar tarımının en verimli şekilde yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Diğer araştırmalarımızdan, gübre üretimi ve bilinçli gübre kullanımı, şeker pancarında hastalıkların önceden tespiti, ilaç kullanımı, zararlılarının etkisinden kurtulmak açısından araştırmalarımız yapılıyor. Aynı zamanda gerçek şekerin alternatifi olan nişasta bazlı şekerin insan sağlığına zararları konusunda arkadaşlarımız çeşitli araştırmalar ortaya koyuyorlar. Bunlar artık bilimsel doküman haline gelmeye ve yayınlanmaya da başladı. Biz arkadaşlarımızın bu değerli çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaya da başlayacağız bu konuda da bir katkı sunmak arzusundayız.

            Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi olarak personelimiz ve projelerimiz ile de iddialıyız. Gerçekten mekân olarak örnek teşkil eden AR-GE Merkezimizin personeli, yaptıkları projeler ve işlerindeki başarıları itibarı ile de örnek olacağına  inanıyorum. Bu konuda Kayseri Şeker gücünü imkânlarını seferber ediyor etmeye de devam edecektir dedi.

Başkan Akay’ın Kayseri Şeker Ar-Ge birimi ziyareti esnasında  Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik ile Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da hazır bulundular.