KAYSERİ ŞEKER’İN RANDEVULU SÖKÜM UYGULAMASI İMECE KÜLTÜRÜNÜN YENİDEN GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR

KAYSERİ ŞEKER’İN RANDEVULU SÖKÜM UYGULAMASI

İMECE KÜLTÜRÜNÜN  YENİDEN GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR

 

Divanı Lugatit Türk’de  “Yalñus kaz ötmes” deyişiyle belirtilen “imece kültürü” Anadolu coğrafyasının birliktelik ve dayanışma ruhuna katkı sağlayan bir parçası olarak bilinmektedir.

İmece kültürü, köy veya küçük kasabalarda yazılı olmayan hukuka dayalı, herkes tarafından kabul gören bir dayanışma şeklidir. İmece kültürü Anadolu coğrafyasının belki de en önemli kültürlerinden birisidir. “Tarım ve hayvancılık ülkesi” olarak değerlendirilen ülkemizde belki de bu özellik nedeniyle imece-dayanışma-sıraya gitmek halkın üretim sürecinde emek ortaklaşmasını sağlamaktadır.

Kayseri Şeker,  çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasına katkısı, sözleşmeli tarım alanının her geçen gün genişletilmesi yanında öncelikle

kırsal yerleşim alanlarında toplu iş yapma bilincini ve dayanışmayı sağlayan, sosyal sürdürülebilirliğin bir parçası olan imece kültürüne de katkı sağlamaya başladığı belirtildi.

Pancar ekicileri, Kayseri Şeker tarafından 2017-2018  kampanya döneminde uygulanmaya başlanan Randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına göre;  hangi bölgede, hangi köyde hangi çiftçinin, hangi gün  pancar söküp ne kadar teslim edeceğinin önceden kendilerine bildirildiği için, pancar söküm sırası kendilerine gelinceye kadar komşularının pancar sökümü ve nakliye işlerine katkı sağladıklarını ve bu sayede unutulan milli değerlerimizden imece usulünün de çiftçiler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlandığını belirttiler.

Çiftçiler, randevulu söküm sonucunda kendiliğinden oluşan  imece sisteminin uygulanmasında emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ettiler.