ŞEKER PANCARI STRATEJİK ÜRÜN OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

ŞEKER PANCARI STRATEJİK ÜRÜN OLARAK KABUL EDİLMELİDİR

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şeker pancarının Türkiye için stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Akay, 63. Kampanya döneminde Kayseri  Şeker tarafından uygulamaya başlanan randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarında  büyük başarı elde edildiğini ve uygulamanın rahatlığını, tüm çiftçilerimiz, nakliyecilerimiz, fabrika personelimiz ve işletmemiz, hep birlikte yaşıyoruz dedi.

Başkan Akay, Randevulu söküm ve tesellüm uygulamasına kampanya öncesindeki çiftçi eğitim seminerlerinde çiftçilerimizle yapılan istişareler  sonunda hep beraber kakar verildiğini ve şu ana kadarki uygulamada Kayseri Şeker çiftçisinin  %85’inin randevuya uyduğunu, randevu harici, yine de fabrikaya pancar geldiğini ve bazı bölgelerdeki küçük çiftçilerin ise traktör römorklarıyla pancar sevkiyatını açık kantarlara teslim etmeyi  tercih ettiklerini söyledi.

Başkan Akay Şeker sektöründeki gelişmelerle ilgili olarak da şunları söyledi; Şeker Kurumu 2016 yılının Ağustos sonundan beri işlevsiz vaziyette

yeterince çalışamıyor, düzenleme ve denetleme faaliyetini gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı da şeker sektöründe şeker pancarından şeker üreten fabrikaların üretmiş olduğu şekerlerin satışında ciddi sorunlar yaşanıyor. Biz  9800 çiftçimizle sözleşme yapmış bulunmaktayız. Türkiye geneli toplamda aşağı yukarı 200 bin civarında aile şeker pancarından geçimini sağlıyor. Sektörde  çalışan 10 binlerce insan var. Bunlara zarar verecek uygulamalardan vazgeçilmesi lazım. Bu  nedenle şeker pancarı Türkiye için stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda  bu stratejik ürüne ve üretimine zarar verecek uygulamalardan vazgeçilerek çözüm üretilmesi, tedbir alınması lazımdır.

Piyasadaki denetimsizliğin sonucunda ise  nişasta bazlı şekerin üretiminin kontrolsüz bir şekilde artmasına vesile oluyor. insan sağlığı açısından da tehlikeli bir durum arz eden NBŞ ticari kaygılarla bazı kuruluşlar tarafından  tercih edilebiliyor. Buna tüketicilerimizin de bilinçli olarak yaklaşması bu konuda tercihini ortaya koyması gerektiğini belirtti.