PANDOĞA A.Ş

ŞİRKET PROFİLİ
          1.750 büyükbaş hayvanın yer aldığı Kayseri ve Adana’ Yolu 45. Km. de kurulu modern çiftlik işletmemizde, sağmal inek ahırları, 2x30 paralel hızlı çıkış sistem sağımhane, açık sistem besi padokları, karantina ahırları, kuru ot ve silaj depoları, 5 saat/ton kapasiteli yem ünitesi bulunmaktadır. Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise Pancar Kooperatifi ortakları çiftçiler ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. arazileri ve Çiftlik işletmesi içindeki arazide üretilmektedir.

VİZYONUMUZ
         Hayvancılık ve tarım sektöründe üreticiden tüketiciye uzanan zincirin bütün halkalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inanarak, sektörünün gerekliliği olarak kabul ettiği  tüm standartları uygulayan, Türkiye ve dünyada tarımsal üretimin daha akılcı, karlı ve zevkli yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Türkiye’de öncü ve lider, Dünya’da da tanınmış bir marka" olmaktır.

MİSYONUMUZ

Ülkemizin, çiftçilerimizin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı, bölge insanı için istihdam sağlamayı ve bu sayede erişilecek katma değeri yine kurulduğu yerde kullanmayı amaç edinerek, Çiftçilerimizin yaşam kalitesini artırmak için Pandoğa A.Ş. markası taşıyan ürünlerimizle örnek ve önder  bir şirket olmak.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
Entegre Tarım ve Hayvancılık İşletmelerimizde; yemin üretilmesinden, hayvanın beslenmesine, sağlığına ve tüm aşamalarda  izlenebilirliği sağlayarak,  en üst düzeyde  hijyen ve kalite standartlarına ve yükümlülüklerimize uyacağımıza ve tüketicilerimizin  beklentilerinin üzerinde ürün/ hizmetler sunacağımıza, 
 
Çalışanlarımızın katılımını ve yaratıcılığını destekleyerek, çalışan memnuniyetini sağlayacağımıza,
 
Tüm bunları gerçekleştirirken insan sağlığını ve değerini her şeyin üstünde  tutacağımıza, etik kurallar ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde çalışacağımıza ve topluma sürekli değer katacağımıza söz veriyoruz.

YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ

     Hedefimiz hayvancılık sektöründe, aşamalı olarak yem bitkisi üretimi, damızlık süt sığırcılığı ve besicilik işletmelerini hayata geçirmek. Sürekli yatırımlarla hızla büyüyerek ve önümüzdeki yıllarda et ve süt ürünleri işleme tesisleri ile entegrasyonu sağlayarak, güvenli ve kaliteli ürünleri tüketicilere sunmaktır. 
 
   Gönül ve maddi gücümüzü birleştirerek Türk tarımına yaptığımız bu yatırımların başarılı olmasına büyük önem veriyoruz.  Çünkü bu işletmeleri gören ve bilgi sahibi olan çiftçilerimizin ve girişimcilerin modern hayvancılığa ve bilimsel ziraata yöneleceğini, böylece ülkemizde hayvancılık sektörünün hızla gelişeceğini düşünüyoruz.
 
   İşletmelerimizin bulunduğu bölgelerde modern hayvancılığın gelişmesi için ayrıca caba gösteriyoruz. Bölge yatırımcılarına ve çiftçilere vereceğimiz eğitim ve proje desteği ile üretimde verimlilik ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalar yapacağız.  Kendi kendimize başarılı olmak bizim için hiç bir şey ifade etmez. Bu yatırımların bölge ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılması en büyük hayalimizdir. 

      Türk çiftçisinin ihtiyacı olan ve yıllardır yurt dışından ithal edilen damızlık hayvanların kaliteli ve genetik performansının yüksek, hastalıklardan ari ve çevre koşullarına uygun olarak yetiştirilerek yurt dışına giden dövizlerin ülkemizde kalmasına ve yeni yatırımlara kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.
 
   Türk halkının ve dünya insanının hak ettiği güvenilir ve sağlıklı et ve süt ürünlerini üretme hedefiyle sürekli kendini yenileyen, Türkiye’nin ve dünyanın lider üreticilerinden biri olma vizyonu ile hareket ediyoruz.
 
Bu çabalarımıza destek veren, gayret gösteren çiftçilerimizi, çalışanlarımızı, herkesi tüm içtenliğimle kutlarız.


Yönetim Kurulu