KAYSERİ ŞEKER
HALKA ARZ EDİLİYOR
TÜRKİYE’NİN TARIMDA
ÜRETEN GÜCÜNE
10-11-12 Mayıs 2023
KONSORSİYUM LİDERİ

Akıllı Tarım, Akıllı Yatırıma Dönüşüyor!
68 yıllık köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi ve
binlerce çalışanı ile Türkiye’nin
tarımda üreten gücü.
Kayseri,Boğazlıyan,Turhal’da bulunan
3 büyük fabrikasıyla Türkiye'nin pancar
şekeri üretiminin %16’sını karşılama gücüne sahiptir.

Halka Arz Büyüklüğü:
Mevcut Ödenmiş Sermaye: 600.000.000 TL
Sermaye Artırımı: 106.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 706.000.000 TL
Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 106.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: %15,01

Taleplerinizi 12 Mayıs 2023 saat 17:00’ye kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;

Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri: 10-11-12 Mayıs 2023

Halka Arz Fiyatı: 16,27 TL

Tahsisat Oranları:
Halka arz edilecek toplam 106.000.000 TL nominal değerli payların;
-68.900.000 lot %65 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
-5.300.000 lot %5 oranındaki kısmı Çalışanlardan ve Çiftçilerden Oluşan Yatırımcılara
-26.500.000 lot %25 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
-5.300.000 lot %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

Taahhütler:
1-Kayseri Şeker payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını,Maliki olunabilecek Şirket paylarını satmayacağını veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunulmayacağını, bu sonucu doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını,Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamalara tabi olacağını taahhüt etmiştir.

2-Şirket’in mevcut ortaklarından S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Türkiye Varlık Fonu;İzahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarihten itibaren 180 gün süreyle maliki olduğu ve olabileceği Kayseri Şeker paylarını hiçbir şekilde Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacağını veya hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini, Bir yıl süreyle maliki olduğu veya olabileceği Kayseri Şeker paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler:
Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar olan kısmı, ilgili işlemde kullanılacak fon tutarı olarak kullanılacaktır.

Halk arz eşit dağıtım
yöntemiyle gerçekleşecektir.
Halka arz sabit
fiyat ile gerçekleşecektir.

AKILLI TARIM
UYGULAMALARI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÜRETİM
TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEĞİ İÇİN
AR-GE
ÇALIŞMALARI
DOĞA, İNSAN VE BİLİM
EKOSİSTEMİ İLE
GÜVENLİ VE
SAĞLIKLI GIDA
DOĞAL VE
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İLE
DOĞAYA
SAYGI
YERLİ TOHUM ÇALIŞMALARI İLE
MİLLİ TARIM
GÜCÜNE DESTEK
DİJİTAL ENTEGRASYON VE
İNOVATİF UYGULAMALARLA
TARIM 4.0
ÇİFTÇİYE FİNANSAL DESTEK İLE
TARIMSAL GELECEĞE
YATIRIM

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker, 68 yıllık köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı ile üretimin gücünü, üretenin güvenini oluşturuyor.

3 büyük fabrikası, AR-GE projeleri, doğa, iyi tarım ve kaliteli üretim esaslı sürdürülebilirlik politikaları, çiftçilerimize ve insan kaynağına verdiği değer, su ve enerji tasarrufuna yönelik üretim anlayışı, sıfır atık hedefi, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi, sosyal sorumluluk bilinci ve inovatif uygulamaları ile Kayseri Şeker, dünyanın en büyük markalarıyla olan iş birlikleriyle şehirlerimize ve Türkiye’mize katma değer sağlıyor.

Yılda 3 milyonu aşkın şeker pancarı işleyen Kayseri Şeker, üretim ve vergi rekortmenleriyle birlikte istihdamda elde birincilikleri ve İSO 500 sıralamasında ilk 100’de yer alma başarıları ile tarımda ve tarıma dayalı endüstride rol model oluşturuyor, dünyanın birçok bölgesindeki üreticilere, kurulumdan işletmeye kadar 360 derece danışmanlık hizmetleri de veriyor.

Kayseri Şeker, sadece şeker pancarı üretiminde değil, tüm tarımsal ürünlerin coğrafi şartlara uygunluğu, tohum üretimi, verimlilik konularında yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile tarımın geleceğini tasarlıyor.

Halka Arz Filmi
Kayseri Şeker Reklam Filmi

FABRİKALAR