-TRAKTÖR ALIMI

 

                                                 İLAN

İhalenin Konusu    :  2 ADET TRAKTÖR ALIMI

Kurum Adı               :  KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         :  Osman Kavuncu Caddesi 7. km

         38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              :  0 352 331 24 00

Fax                             :  0 352 331 24 06

    

Şirketimiz ihtiyacı olan ve aşağıda evsafı belirtilen “2 adet Traktör Alımı’’ işi şartnamemiz esasları çerçevesinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

 Malzeme Adı

 Miktar

 Açıklama

Traktör

1 Adet

Teknik Şartnameye Göre

Traktör

1 Adet

Teknik Şartnameye Göre

 

 

 

İhaleye katılım başvuruları   01.02.2018 Tarih, Saat 14:30’ a kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine yapılacaktır.

 

01.02.2018 tarih ve saat 14.30’dan sonra gelen teklifler ’den ve postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait şartname Şirketimiz Satın Alma servisinden mesai saatleri dâhilinde veya Şirketimiz İnternet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edilebilir.

İhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir.

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 

 

                                                                                                 KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

 

 


Resimler
Dokumanlar