2019 YILI GENEL SİGORTA İHALE

 

İLAN

İhalenin Konusu    :  2019 YILI GENEL SİGORTA İHALESİ

Kurum Adı               :  KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         :  Osman Kavuncu Caddesi 7. km

   38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              :  0 352 331 24 00

Fax                             :  0 352 331 24 06

 

 

Şirketimize ait “2019 Yılı Genel Sigorta” yapılması işi şartnamemiz esasları çerçevesinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

İhaleye katılım başvuruları 10.12.2018 tarih ve saat 14:30 da Şirketimiz Genel Müdürlüğü Yazı İşleri Servisine Yapılacaktır.

 

10.12.2018 tarih ve saat 14:30’dan sonra gelen tekliflerden ve postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait bilgi ve dökümanlar Şirketimiz Muhasebe servisinden mesai saatleri dahilinde temin edilebilir.

 

Şirketimiz 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 

 

 

 

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.


Resimler
Dokumanlar