3 ADET OTOBÜS KİRALAMA / SATINALMA

İLAN

İhalenin Konusu    :  3 ADET OTOBÜS KİRALAMA / SATINALMA İŞİ

Kurum Adı               :  KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         :  Osman Kavuncu Caddesi 7. km

   38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              :  0 352 331 24 00

Fax                             :  0 352 331 24 06

 

 

   

Şirketimiz Boğazlıyan Şeker Fabrikası ihtiyacı olan “3 Adet Otobüs Kiralanması / Satınalınması’’ işi şartname esasları çerçevesinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

İhaleye katılım başvuruları   28.07.2017 Tarih, Saat 14:30’ a kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine yapılacaktır.

 İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının en az %3’ü, kati teminat ise ihale tutarının %6’ sı oranında olup,  süresiz banka teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit olabilir.

28.07.2017 tarih saat 14.30’dan sonra gelen teklifler’den ve postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait şartname Şirketimiz Satın Alma servisinden mesai saatleri dâhilinde ve Şirketimiz İnternet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edilebilir.

 

İhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir.

 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 

 

 

                                            KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

 


Resimler
Dokumanlar