BIGBAG SEKER TORBASI ALINMASI


İLAN

 

İhalenin Konusu    : BİG - BAG ŞEKER TORBASI ALIMI

Kurum Adı               : KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         : Osman Kavuncu Caddesi 7. km

            38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              : 0 352 331 24 00

 Fax                            : 0 352 331 24 06

 

Şirketimiz Kayseri Şeker Fabrikası  ihtiyacı olan,  “± %20 toleranslı 120.000 adet, Big-Bag Şeker torbası” şartnamemiz esasları çerçevesinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 

İhaleye katılım başvuruları 29.09.2017 tarih ve saat 14:30 da Şirketimiz Ofis Binasında kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacaktır.

İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 5’i, kati teminat ise teklif tutarının %10’u oranında olup en az 1 (bir) yıl süreli banka teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit olabilir.

 

29.09.2017 tarih ve saat 14:30’dan sonra gelen tekliflerden ve postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait şartname ve sözleşme Şirketimiz Satınalma servisinden mesai saatleri dahilinde ve Şirketimiz internet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edilebilir.
 

İhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir.

Şirketimiz 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 


KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.


 


Resimler
Dokumanlar