KOSTİK (SIVI KOSTİK SODYUM HİDROKSİT) ALIMI

 

İLAN

(DÜZELTME İLANIDIR)

İhalenin Konusu    :  KOSTİK (SIVI KOSTİK SODYUM HİDROKSİT) ALIMI

Kurum Adı               :  KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         :  Osman Kavuncu Caddesi 7. km

   38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              :  0 352 331 24 00

Fax                             :  0 352 331 24 06

 

 

AÇIKLAMA: Şirketimiz Fabrikaları ihtiyacı olan Kostik (Sıvı Kostik Sodyum Hidroksit) ihtiyaç miktarları aşağıda belirtildiği şekilde revize edilmiştir.

 

Şirketimiz Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları  2016/2017 kampanya dönemi ihtiyacı olan aşağıda miktarları belirtilen ‘‘Kostik (Sıvı Kostik Sodyum Hidroksit)’’ alım işi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

Malzemenin Adı

Malzemenin Miktarı

KOSTİK (SIVI KOSTİK SODYUM HİDROKSİT)

Boğazlıyan Şeker Fabrikası İçin

(±%25 Toleranslı) Toplam 120 Ton

KOSTİK (SIVI KOSTİK SODYUM HİDROKSİT)

Kayseri Şeker Fabrikası İçin

(±%25 Toleranslı) Toplam  20 Ton

 

 

 

İhaleye katılım başvuruları   29.06.2016 Tarih, Saat 14:30’ a kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine yapılacaktır.

 İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının en az %5’ i, kati teminat ise ihale tutarının %10’ u oranında olup,  süresiz banka teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit olabilir.

29.06.2016 tarih saat 14.30’dan sonra gelen teklifler ’den ve postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait şartname Şirketimiz Satın Alma servisinden mesai saatleri dâhilinde ve Şirketimiz İnternet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edilebilir.

 

İhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir.

 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 

 

 

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

 


Resimler
Dokumanlar