STABİLİZE PANCAR STOK SAHASI YAPILMASI

 

İLAN

İhalenin Konusu    :  STABİLİZE PANCAR STOK SAHASI YAPILMASI

Kurum Adı               :  KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Kurum Adresi         :  Osman Kavuncu Caddesi 7. km

   38070 Kocasinan/Kayseri

Tel                              :  0 352 331 24 00

Fax                             :  0 352 331 24 06

 

 

   

Şirketimiz Boğazlıyan Şeker ve Mamülleri Entegre Tesisi ihtiyacı olan “Stabilize Pancar Stok Sahası Yapılması’’ işi şartname esasları çerçevesinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

İhaleye katılım başvuruları   06.06.2016 Tarih, Saat 14:30’ a kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine yapılacaktır.

 İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının en az %3’ ü, kati teminat ise ihale tutarının %6’ sı oranında olup,  süresiz banka teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit olabilir.

06.06.2016 tarih saat 14.30’dan sonra gelen teklifler’den ve postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

İhaleye ait şartname Şirketimiz Satın Alma servisinden mesai saatleri dâhilinde ve Şirketimiz İnternet sitesinden (www.kayseriseker.com.tr/ihaleler) temin edilebilir.

 

İhaleye ait sözleşme damga vergisi bedeli firmaya aittir.

 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

 

 


Resimler
Dokumanlar